Footer Text: Lorem ipsum dolor
Actueel
volg. vorige
Nederlandse Gereformeerde Kerk Neede
Home Home Kerkdiensten Kerkdiensten Kerkbestand Kerkbestand Verenigingen / Com. Verenigingen / Com. Historie en Informatie Historie en Informatie Links Links
Samenwerkingsgemeente Neede viert volledige fusie op zondag 14 mei. De samenwerkingsgemeente NGKv ‘De Schakel’ in Neede viert op zondag 14 mei de volledige hereniging van de gemeente. In 1967 ontstond landelijk een breuk die ook in Neede leidde tot twee kerkgemeenten. In de afgelopen jaren is gewerkt aan verbinding, verzoening en samenwerking. In Neede vormen de beide gemeenten sinds januari 2017 een samenwerkingsgemeente, die samenkomt in het kerkgebouw ‘De Schakel’ aan de Meijersweg/Oranjelaan. Nu de twee landelijke kerkverbanden (Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en Nederlands Gereformeerde Kerken) op 1 mei tot een fusie overgaan, is de kerk in Neede geen samenwerkingsgemeente meer, maar in alle opzichten een eenheid. De gemeente gaat verder onder de naam: Nederlandse Gereformeerde Kerk ‘De Schakel’ te Neede. Het motto is: ‘Hoopvol onderweg in Gods wereld’. In ‘De Schakel’ komen op zondagmorgen zo’n 120 mensen uit Berkelland samen van jong tot oud. De gemeente wil graag een plek zijn waar mensen zich welkom weten en waar het christelijke geloof in woorden en daden zichtbaar is en beleefd wordt. Op 14 mei wordt in de dienst zowel de landelijke fusie als de plaatselijke eenwording gevierd. De feestelijke dienst zal geleid worden door de huidige predikant ds. Kees van Dusseldorp, samen met de predikant die indertijd betrokken was bij de breuk, ds. Klaas de Groot. Bijzonder om te vermelden is, dat ds. De Groot als 90-jarige de oudste, actief prekende predikant in Nederland is. Nederlandse Gereformeerde Kerk ‘De Schakel’ te Neede noot voor de redactie: ------ meer informatie: ds. Kees van Dusseldorp 0545-785948, cvdus@hetnet.nl of via de website: www.ngkneede.nl